Zapraszamy do udziału w Konkursie Awantura o Powstanie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Konkurs historyczny w  100 lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Konkurs Awantura o Powstanie- przeprowadzony zostanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim – dnia 16.01.2018. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Organizatora. Komisja koordynuje i nadzoruje przebieg Konkursu w sali wyznaczonej na jego przeprowadzenie. Każda z uczestniczących drużyn będzie miała do dyspozycji wydzielony stolik, kartki i flamastry, a w widocznym miejscu zostanie umieszczony zegar.

Zasady etapu II:  Każda drużyna otrzyma na początek 100 punktów. Prowadzący Konkurs po podaniu kategorii (np. bitwy, miejsca, postaci itp.) rozpocznie licytację. Odpowiedzi udzieli drużyna, która w licytacji zaryzykuje największą ilość punktów. W przypadku prawidłowej odpowiedzi punkty zostaną przypisane na konto drużyny, a w przypadku błędnej odpowiedzi, lub jej braku punkty zostaną odjęte. Drużyna otrzyma 10 sekund na naradę, odpowiedzi będzie udzielał zawsze kapitan drużyny. Przewiduje się
przeprowadzenie licytacji, tak, aby każda drużyna miała dwa razy szansę rozpoczynać licytację jako pierwsza. Podliczenie punktów oraz wyłonienie zwycięzców nastąpi wraz z zakończeniem ostatniej rundy pytań.
Dwie najlepsze drużyny, przejdą do etapu drugiego, gdzie będą rywalizowały między sobą w 10 rundach według przedstawionych wyżej zasad.
Laureatem konkursu i zdobywcą I miejsca zostaną uczniowie, których drużyna uzyska po rundzie drugiej największą ilość punktów.
II etap Konkursu odbędzie się przy udziale publiczności.

Regulamin w załączeniu.