Światowy Dzień Ziemi pod hasłem - "W kierunku natury"

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W tym roku Światowy Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia odbył się pod hasłem - "W kierunku natury". Podobnie jak w latach poprzednich w naszej szkole zorganizowany został konkurs na plakat ekologiczny, którego tematyka związana była z bioróżnorodnością i potrzebą jej ochrony. Definicji bioróżnorodności jest dużo, natomiast jedną z ostatnio sformułowanych jest definicja zamieszczona w Milenijnym Przeglądzie Ekosystemów: "Bioróżnorodność jest zmiennością żywych organizmów wszystkich środowisk
występujących na Ziemi, włączając w to siedliska lądowe, morskie, inne ekosystemy wodne oraz ekologiczne kompleksy złożone z tych siedlisk; obejmuje ona zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, między gatunkami i zróżnicowanie ekosystemów. Bioróżnorodność tworzy podstawę szerokiego wachlarza świadczeń ekosystemów, który w istotny sposób kształtuje dobrobyt człowieka."

Prace konkursowe zostały ocenione przez jury w składzie: pani Magdalena Zadoń i pani Barbara Piatczyc. Zwycięzcami zostali:
I miejsce: Wiktoria Kubaczyk z klasy 1B
II miejsce: Magdalena Kowalczak z klasy 2f
III miejsce: Krystian Lemański z klasy 1A
Wyróżnienie: Paulina Suchora z klasy 2f
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłowości.