Plan pracy pielęgniarki szkolnej

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

higienistykaPIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ „PROMED”
GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

CZYNNY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 7:30 - 14:30

PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA MIROSŁAWA TULIŃSKA
(Możliwe zastępstwa w czasie nieobecności )

 

Charakterystyka pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania:
Realizuje funkcje: wychowawczą, profilaktyczną, promocji zdrowia, diagnostyczną, terapeutyczną, leczniczą i edukacyjną – w stosunku do dzieci w wieku szkolnym
Wypełnia funkcje pielęgniarskie wobec ucznia/wychowanka w środowisku nauczania i wychowania, jego rodziny, społeczności szkolnej  i lokalnej

Pielęgniarka podejmuje działania w zakresie:

 • Planowania i realizowania zadań z promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyce:
 • wspieranie w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia  nauczycieli/wychowawców
 • Udział w projektowaniu i programowaniu zajęć z edukacji zdrowotnej  w placówce oświatowej
 • Udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych
 • Udział w realizacji programów zdrowotnych w środowisku  szkolnym, w tym  w projekcie szkoły promującej zdrowie

Świadczenia diagnostyczne:

 • Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury, cukru
 • Pomiary antropometryczne
 • Badania zaburzeń układu ruchu
 • Badanie ostrości wzroku
 • Badanie widzenia barw
 • Badanie słuchu
 • Badanie mowy
 • Badanie fizykalne w nagłych zachorowaniach i wypadkach na terenie placówki
 • Diagnozowanie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju ucznia/wychowanka
 • Identyfikowanie uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi
 • Diagnoza pielęgniarska w nagłych zachorowaniach, podejmowanie decyzji co do dalszej opieki i postępowania z uczniem/wychowankiem

Świadczenia terapeutyczno – lecznicze:

 • Wykonywanie opatrunków, okładów, kompresów
 • Unieruchomienie kończyn po urazach/złamaniach, zwichnięciach
 • Usuwanie ciał obcych
 • Płukanie oka
 • Podawanie leków różnymi drogami na zlecenie lekarza oraz samodzielnie zgodnie  z rozporządzeniem z dnia 07 listopada 2007
 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrażających życiu, nagłych zachorowaniach

Zakres opieki pielęgniarskiej nad populacją wieku rozwojowego

 • organizowanie i wykonywanie testów przesiewowych
 • pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi (np. pomoc w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością;
 • pomoc w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia w celu kompensowania niepełnosprawności;
 • przeciwdziałanie przemocy domowej i rówieśniczej oraz izolacji społecznej;
 • udzielanie porad w zakresie stylu życia, samoobserwacji i samoopieki oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami i problemami w związku z chorobą lub uzależnieniami
 • opieka nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w szczególności wykonywanie u tych uczniów w trakcie ich pobytu w szkole zabiegów i procedur leczniczych zleconych przez lekarza;
 • udzielanie pomocy w nagłych wypadkach
 • współdziałanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, ich żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej;
 • działanie w zakresie zdrowia jamy ustnej i profilaktyka próchnicy

Współpraca:

 • Lekarzem rodzinnym, lekarzem specjalistą
 • Pielęgniarką rodzinną
 • Położną rodzinną
 • Dyrekcją i pracownikami szkoły
 • Rodzicami i opiekunami
 • Pracownikiem socjalnym
 • Z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj:606
Wczoraj:1487
W tygodniu:606
W miesiącu:15582
Od 02/2008r.2535777

Twoje IP: 18.234.66.217 poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:49

Goście: 85 gości online