Zakończenie klas maturalnych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20150424 0724 kwietnia w Grodziskiej Hali Sportowej  odbyła się uroczystość pożegnania 172 absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.  Myślą przewodnią uroczystości był cytat J. W. Goethego „” Trwaj chwilo, jesteś piękna”.  Uroczystość otworzyła pani dyrektor Anna Matysiak. Następnie głos zabrali: dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie pan Bernard Krupka oraz Starosta Powiatu Grodziskiego - pan Mariusz Zgaiński.

Dyrekcji i nauczycielom , w imieniu tegorocznych absolwentów, za czteroletnią pracę podziękowali:  Natalia Szczeszek  oraz Krystian Majcherek z kl.IV G. Uczniowie i Rada Pedagogiczna  zdecydowali, że zamiast symbolicznego kwiatka dla nauczycieli, pieniądze przeznaczone na ten cel, zostaną przekazane na leczenie i  rehabilitację ubiegłorocznego absolwenta Jakuba Mańkowskiego, u którego w tamtym roku stwierdzono SM.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych. Absolwentem ZSP została Klaudia Kubaś  z klasy IV G. Nagrodę wręczyli:  Starosta Powiatu Grodziskiego  pan Mariusz Zgaiński oraz pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Anna Matysiak. Ponadto nagrodzono najlepszych absolwentów z gmin wchodzących w skład Powiatu Grodziskiego: najlepszym absolwentem z gminy Grodzisk Wlkp. została  Klaudia Kubaś, z klasy IV G, nagrodę wręczył burmistrz Miasta i Gminy  Grodzisk Wlkp.   – pan Piotr Hojana, z gminy Rakoniewice - Jessica Frąckowiak z kl. IV A, nagrodę  wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice – pan Arkadiusz Pawłowski , z gminy Wielichowo Monika Tic  z kl. IV A, nagrodę wręczyła pani Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo –Honorata Kozłowska, z gminy Granowo Kamila Basińska z kl 4L,  nagrodę ufundował Wójt Gminy Granowo –  pan Zbigniew Kaczmarek,  z gminy Kamieniec Witold Nowicki z kl 4B, nagrodę wręczył Wójt Gminy Kamieniec – pan Piotr Halasz.
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu przyznała dwa stypendia dla uczniów ZSP. Nagrodę na ręce pani dyrektor przekazali  Kanclerz Szkoły - pan Piotr Dzwornicki oraz Prezes Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług –  pan Tadeusz Pankowski.

Tradycją szkoły było  wyróżnienie absolwentów za 100% frekwencję  na zajęciach w roku szkolnym 2014/2015,  najlepszymi zostali :Natalia Szczeszek  z kl. IVG, Mateusz Bartkowiak z kl. IV A, Marek Kubala z kl.IV B,  Damian Bresz z kl. IV L oraz Dominika Stachowska z kl. IV L.
Szczególne słowa uznania i podziękowanie za wieloletnią działalność na rzecz szkoły, pani dyrektor Anna Matysiak skierowała do  uczniów: Jakuba Ratajczaka z kl. IV B, Bartłomieja Dudy z kl. IVB oraz   Dominiki Stachowskiej z kl. IV L.  Absolwenci otrzymali nagrodę specjalną „dyrektora szkoły dla  artystycznych i społecznych aktywistów”.
Owocem wieloletniej współpracy naszej szkoły z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu , było wyróżnienie i nagrodzenie najlepszego ekonomisty wśród absolwentów Technikum Ekonomicznego. W tym roku szkolnym tytuł  ten otrzymała Katarzyna Ryszewska z kl. IV L.  Nagrodę rzeczową wręczył pan Mariusz Szydłowski, przedstawiciel Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

W dalszej części uroczystości zgromadzeni rodzice oraz goście mogli zapoznać się z długą listą  projektów unijnych, praktyk, staży zagranicznych, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz innych przedsięwzięć np. konkursów, olimpiad i działań charytatywnych, w których brali udział absolwenci „różowej”.  Wiele wzruszeń dostarczyło  zebranym sprawdzenie po raz ostatni  listy obecności przez wychowawców oraz  uroczyste podrzucenie biretów i kasków. W tym roku  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. opuścili  uczniowie : Technikum Logistyczne i Technikum Technologii Odzieży z wychowawcą Haliną Klimaszyk, Technikum Górnictwa Otworowego  i Technik Wiertnik z wychowawcą Anną Rozwadowską, Technikum Ekonomiczne  i Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych z wychowawcą Krystyną Kosicką, Technikum Budownictwa z wychowawcą Sebastianem Tulińskim, Technikum Mechaniczne z wychowawcą Żanetą Dominiak, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z wychowawcą Agatą Mendel, Technikum Rolnicze i Technikum Hotelarstwa z wychowawcą Jakubem Tasiemskim, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych z wychowawcą  Iwoną Mizgalską oraz Technikum Informatyczne z wychowawcą Magdaleną Stasiłowicz. Nauczycielki odpowiedzialne za organizację gali to: pani Anna Majcherek oraz pani Anna Szelejewska.